Finite element analyse

Heeft u een product of onderdeel dat te complex is om direct mee te rekenen. Met de "Finite element analysis" is snel een goed inzicht te krijgen in het krachtenspel dat plaats vinden.

Stuur een mail voor uw FEA analyse. Zorg dat de volgende informatie in uw email aanwezig is:

1. 3d model of schets met duidelijk aangegeven maten.
2. Richting en grootte van de kracht of moment.
3. Plaats van starre verbinding van uw onderdeel.

Odoo tekst en afbeelding blok